Komín pre nízkoenergetický dom – jednoznačne ZOP

by spravca

Pojem nízkoenergetická budova alebo nízkoenergetický dom predstavuje typ stavby, ktorá svojím dizajnom, použitými technológiami a materiálmi spotrebuje v porovnaní s tradičným alebo priemerným moderným domom menej energie z akéhokoľvek zdroja. V Európe sa za takýto dom považuje taký, ktorý na vykurovanie (v zime) a ochladzovanie (v lete) spotrebuje okolo 20 – 30 kWh/m² ročne, v závislosti na použitej izolácii a zemepisnej polohe.

VYKUROVANIE NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

Aj nízkoenergetický dom môže na vykurovanie využívať vykurovaciu jednotku na tuhé palivo. Pec, krb alebo sporák môžu zabezpečovať tepelnú pohodu v celom dome. Vzhľadom na nízke tepelné nároky týchto domov je dôležité, aby sa teplo uvoľňovalo postupne, treba sa vyhnúť nárazovým tepelným prebytkom. Preto sú vhodné zariadenia s pomalým alebo sekundárnym spaľovaním, ktoré sú veľmi efektívne a obmedzujú vznik znečisťujúcich látok uvoľňujúcich sa do miestnosti. Vzduchotesná izolácia nízkoenergetických domov v spojení s vyváženým vetraním si vyžaduje nezávislý okruh vzduchu potrebného pre spaľovanie a odvod spalín.

KOMÍNOVÝ SYSTÉM NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU

Nízkoenergetické domy si vyžadujú efektívne komínové systémy, ktoré majú nasledovné výhody:

  • Nižšie emisie oxidu uhličitého zo spaľovania dreva
  • Vyššia energetická účinnosť
  • Výrazne sa podieľajú na dosahovaní cieľa obnoviteľných zdrojov energie
  • Umožňujú užívať si výhod skutočného ohňa bez kompromisov na vzduchotesnosť domu

Mnohí chcú mať v srdci svojho domu zdroj skutočného ohňa a z tohto dôvodu je nevyhnutný komín. Avšak vzhľadom na energetickú efektivitu vzduchotesného domu je potrebná inštalácia energeticky efektívneho zariadenia (pec, krbová vložka apod.) a kvalitného komínového systému. Kvalitná izolácia komína umožňuje spalinám voľne unikať do ovzdušia aj pri nízkych teplotách. Výsledkom bude energeticky efektívny dom a užívanie si skutočného ohňa.

KOMÍNY ZOP

Komíny a komínové systémy ZOP majú skvelý pomer ceny a kvality, pričom sa veľmi jednoducho a rýchlo montujú, pretože iba správne zostavený systém dokáže pracovať bezchybne. Tieto komínové systémy spĺňajú bezpečnostné požiadavky európskych noriem a dokážu vám dlhé roky kvalitne slúžiť. Tridsať ročná záruka na komínové systémy ZOP vraví za všetko. Jednotlivé zložky komínového systému – vložky, tvárnice, dvierka, izolácie – je možné použiť pri všetkých druhoch paliva od tuhého, cez kvapalné až po plynné. Neváhajte si dať vypracovať bezplatnú cenovú ponuku, využite odborné poradenstvo a kompletný servis od návrhu komína až po dodanie zdarma.

 

You may also like