Požiarna ochrana plastových rúr

Požiarna ochrana plastových rúr

by spravca

Plastové rúry prechádzajúce požiarnymi úsekmi môžu byť cestou šírenia požiaru a dymu naprieč budovou

Požiarna ochrana plastových rúr

Požiarna ochrana plastových rúr pomocou objímky

Vnútorná a vonkajšia protipožiarna objímka na rúre R1 zlyháva po 25 minútach, čo má za následok roztopenie vonkajšej časti potrubia

PVC rúry sú v stavebníctve bežne používané na prepravu tekutín medzi rôznymi inštaláciami v budove. Dajú sa tiež použiť na obalenie elektrických či iných káblov. Vysoká trvácnosť, chemická stabilita a nízka váha PVC materiálu sú dôvodmi, prečo sú tieto rúry tak rozšírené v rôznych aplikáciách. Projektant však nesmie zabúdať na požiarne vlastnosti týchto horľavých prvkov. Z pohľadu požiarnej bezpečnosti plastové rúry výrazne zvyšujú riziko požiaru z dôvodu ich vysokej horľavosti. Energia uvoľnená pri horení 1 kg plastu je približne 46 MJ, avšak, na porovnanie, pri horení 1 kg dreva je to iba 18 MJ. Pri horení plastov navyše vzniká vedľajší produkt – toxické plyny, ktoré môže mať za následok poškodenie dýchacej sústavy. Tmavý hustý dym taktiež sťažuje evakuáciu ľudí z budovy aj zásah hasičov. Z týchto dôvodov je vo fáze projektovania nutné počítať s charakteristikou vybraných rúr a vyriešiť, ako zabrániť tomu, aby ich nepriaznivé vlastnosti pri vystavení požiaru znižovali celkovú úroveň požiarnej bezpečnosti.

Rozdielne prístupy k bezpečnosti a ochrane potrubí

Existuje viacero prístupov k zabezpečeniu ochrany a bezpečnosti potrubí vyrobených z plastu. Niektorí výrobcovia ponúkajú zmiešané materiály z plastov a ohňovzdorných hmôt. Ďalšia možnosť je využitie mechanického systému, ktorý po zhorení rúry uzatvorí dieru a tak znemožní ďalšie šírenie ohňa a dymu – horenie plastovej rúry teda prebehne. V ďalšom odstavci v skratke predstavíme rôzne metódy a technológie pre požiarnu ochranu plastových potrubí.

Prvou metódou je použitie potrubí a rúr z ohňovzdorného HDPE. Jeho protipožiarne vlastnosti sú zvyčajne dosiahnuté pridaním hydroxidu hlinitého do polyetylénu s vysokou hustotou. Výrobky z týchto materiálov sú charakteristické spomaľovaním šírenia požiaru, nízkou tvorbou dymu a absenciou horiacich kvapiek. Horiace kvapky, ktoré vznikajú pri horení polymérov sú obzvlášť nebezpečné, ak sa potrubie nachádza pod stropom miestnosti. Napriek tomu, že použitím HDPE rúr je spomalené šírenie požiaru, v prípade rúr prechádzajúcich cez požiarnu deliacu konštrukciu toto riešenie nie je postačujúce. Vždy je nutné počítať s možnosťou, že sa cez rúry môže dostať teplo, dym či plyny zo zdrojového požiarneho úseku do vedľajšieho. Druhou metódou je použitie manžiet či objímok, ktoré sú nasadené v časti, kde potrubie a stena/strop tvoria prestup medzi požiarnymi úsekmi.

Objímky sa skladajú z vonkajšej oceľovej časti a vnútorného napeňujúceho (intumescentného) materiálu. Zatiaľ čo sa pri horení rúry roztápa polymér, teplo ohňa aktivuje intumescentnú hmotu. Tá napenením zväčší svoj objem, upchá vzniknutú dieru a znemožní rozšírenie požiaru na druhú stranu.

You may also like