Skládka odpadu: ako bojovať proti tomuto problému?

Skládka odpadu: ako bojovať proti tomuto problému?

by spravca

V dnešnej dobe patrí odpad medzi hlavné environmentálne problémy, ktoré nás zasahujú na globálnej úrovni. Čo patrí medzi hlavné problémy odpadu? Predovšetkým skládka odpadu, ktorá sa v súčasnej dobe stáva nielen ekologickým, ale aj estetickým problémom.

Skládky odpadu sú predovšetkým zdrojom znečistenia pôdy, vody a ovzdušia. To má zvyčajne veľmi negatívny dopad nielen na ľudské zdravie, ale aj životné prostredie. Skládka odpadov je pre samotné odpady skutočne tou najhoršou možnosťou. Dnes totiž existuje skutočne spektrum možností, ako efektívne recyklovať odpad a zlepšiť tak životné prostredie. Je dôležité naučiť sa, aký odpad patrí do ktorej nádoby a podľa toho efektívne recyklovať.

Zvýšte úsilie o recykláciu

Dôležité je, aby ste vy chceli. Len tak pôjde všetko ľahšie. Mali by ste zaručene zvýšiť úsilie o recykláciu. Neváhajte si v domácnosti rozdeliť nádoby tak, aby jedna bola určená na komunálny odpad, ďalšia na plast, sklo alebo papier. Učte svoje deti odmalička, ako sa delí odpad, pretože pre životné prostredie to je dôležité. Čím viac ľudí bude poznať tieto základné vedomosti, tým je vyššia šanca, že bude menej skládok odpadu. Tie totiž najčastejšie vznikajú práve v prírode, ktorú výrazným spôsobom znehodnocujú.

Čo robiť, keď nájdete skládku odpadov?

Našli ste niekde skládku odpadov? V tom prípade to neváhajte čím skôr ohlásiť na mestskom úrade alebo úrade životného prostredia. Prípadne s tým môžete ísť rovno na políciu, kde to už vyriešia. Dôležitá je však vaša výpoveď, teda budete musieť presne oznámiť, kde ste skládku odpadov videli, aké druhy odpadov sa na danej skládke nachádzali a tiež fotodokumentáciu, práve na nej by ste si mali dať obzvlášť záležať. Vďaka nej totiž budú môcť policajti alebo iní kompetentní pracovníci, napríklad úradu zistiť, kde sa skládka odpadu nachádza a potrestať tých, ktorí ju vytvorili. V okolí sa totiž môžu nachádzať kamerové systémy.

You may also like