Slnko vám faktúru za elektriku nepošle – solárna energia sa vyplatí

by spravca

Stačilo by pokryť 1 % každého štátu solárnymi panelmi (napríklad na strechách budov) a dokázali by sme zaistiť energiu pre 90 % toho ktorého územia. Slnečná energia sa na teplo a elektrickú energiu dnes premieňa veľmi efektívne a investícia do solárnej energie sa už naozaj vyplatí.

Budúcnosť patrí obnoviteľným zdrojom

Do konca tohoto roku by mali mať obnoviteľné zdroje na Slovensku, pokiaľ ide o získavanie elektrickej energie, podiel až 14 %. Zdá sa to byť slušné, ale nie je to tak. Stojíme skôr na chvoste a z 28 štátov EU sme na deviatom mieste odzadu. V čele stojí Švédsko, ktoré má už dnes podiel energie z obnoviteľných zdrojov 54,5 % a bude sa ďalej zvyšovať. Aj vo využívaní slnečnej energie nás predbiehajú nielen južné, ale aj severské štáty. Pritom ako Slovensko máme výrazne lepšie geografické podmienky. Solárna energia má aj u nás veľmi istú budúcnosť,

Svet patrí slnečnej energii

Slnko ja zadarmo. Slnečnú energiu môžeme využívať celoročne, nielen v lete. Na Slovensku existuje len minimum miest v trvale zatienených dolinách, kde nejde slnečnú energiu využívať. Na územie nášho štátu dopadá dvestonásobne viac energie v podobe slnečného žiarenia, než potrebujú všetky energetické zdroje u nás pre svoj chod. Z celosvetového pohľadu dopadá na Zem až 20-tisíckrát viac energie, než potrebujeme pre celý svet.

Fotovoltaické systémy sú stále dokonalejšie

Fotovoltaické technológie sa neustále zlepšujú. Majú vyššiu účinnosť ako v minulosti. Môžete ich využívať na výrobu elektrickej energie, sú vhodné na vykurovanie aj ohrev vody. Pritom naše Slnce bude podľa astronómov svietiť ešte ďalších 6,5 miliardy rokov, takže tu máme skutočne spoľahlivý zdroj energie.

Fosílne palivá sú za zenitom

Éra využitia fosílnych palív rýchlo končí. Nejde len o to, že ich vyčerpanie nie zas tak v nedohľadne, ako sa mnohí domnievajú. Ide predovšetkým o to, že ich spaľovanie vedie k vzniku oxidu uhličitého, ktorý negatívne ovplyvňuje klímu. Práve on je pôvodcom negatívnych klimatických zmien, ku ktorým dochádza, alebo by dôjsť mohlo.

You may also like