Starnutie je spojené so vznikom zdravotných problémov a ochorení

by spravca

Starnutie je zákonný a prirodzený jav, ktorý sa časom týka každého človeka bez rozdielu a s ktorým sa musíme vedieť vyrovnať. Táto jeseň života so sebou prináša pozitívne aj negatívne chvíle. Veľmi dôležitou témou súvisiacou so starobou je psychické zdravie človeka a problémy so sebestačnosťou, keď stúpa závislosť od pomoci druhého.

Starnutie teda prebieha vo viacerých rovinách. Nie je to iba biologické starnutie súvisiace so zdravím, ale má aj svoj sociálny, osobný a ekonomický aspekt.

Nástrahy starnutia

Postavenie starnúceho človeka v spoločnosti sa vekom komplikuje. Súvisí to s tým, že sa mení jeho postavenie v rodine, ale aj na pracovnom trhu, na základe čoho dochádza k obmedzenému prísunu finančných prostriedkov. To, ako bude starnutie u človeka prebiehať, súvisí tiež s jeho osobným nastavením, zdravotným stavom a ekonomickým statusom.

Možnosti starých ľudí sa limitujú a ich životné podmienky sa zvyknú zhoršovať. Problém nastáva aj vtedy, ak sa ešte súčasne pridruží choroba. Vtedy často vzniká závislosť od blízkych. Aj v neskoršom veku je dôležité snažiť sa predchádzať rôznym, najmä neinfekčným ochoreniam, ktoré vyplývajú z nevhodného životného štýlu, zlej výživy a neaktivity.

Starí ľudia v dôsledku chorôb často trpia bolesťami, obavami o budúcnosť, samotou či nepokojom. Nemalú úlohu zohráva vplyv okolitého prostredia a sociálna rola staršieho človeka v spoločnosti.

Pre starých ľudí je veľmi dôležité naďalej sa zapájať do aktívneho života, mať svoje koníčky a priateľov, stretávať sa s rodinou, vedieť sa tešiť z maličkostí. Starnutie totiž znamená aj nadhľad, múdrosť a skúsenosti. Dôležitá je snaha urobiť starnutie zmysluplným a pokojným.

Keď prídu zdravotné problémy

Vo svete rastie podiel staršej populácie rýchlejšie ako celkový počet obyvateľov. S rastom počtu starých ľudí narástli aj požiadavky na zdravotné služby a dlhodobú starostlivosť. Vysoký vek nemusí byť vždy nevyhnutne spojený s chorobami a nevládnosťou, no určité ochorenia sa v starobe zvyknú objavovať aj kumulovať. Najčastejšími ochoreniami sú osteoporóza, kardiovaskulárne problémy, pokles vitálnej kapacity pľúc, spomalené trávenie, starecká slabozrakosť, zhoršenie alebo strata sluchu a celkové fyziologické starnutie mozgu a zhoršenie pamäti, ktoré môže viesť k ochoreniam, ako je demencia alebo Alzheimerova choroba. V starobe sa tiež objavujú ťažkosti s vylučovaním, veľmi časté sú urologické problémy a inkontinencia.

Inkontinencia

Rokmi sa u človeka, oproti mladému veku, efektivita močového ústrojenstva znižuje. Výsledkom je čiastočná alebo úplná strata kontroly nad močovým mechúrom a vyprázdňovaním. Tento jav je bežný a nazýva sa inkontinencia. Urologické problémy sa často týkajú starších mužov v dôsledku zväčšenej prostaty, ktorá bráni prechodu moču pri močení.

Vekom aj u žien postupne ochabujú svaly panvového dna, ktoré ak stratia pružnosť, môžu viesť k úniku moču – a to aj pri bežných situáciách, ako je smiech, zakašlanie alebo kýchnutie. Ide o tzv. stresovú inkontinenciu, ktorá stojí až za polovicou všetkých problémov s únikom moču.

Medzi príznaky inkontinencie patrí aj náhly nutkavý pocit na močenie, časté vyprázdňovanie močového mechúra, ale aj vstávanie v noci a neschopnosť dosiahnuť toaletu včas. Ide o urgentnú inkontinenciu, ktorá môže byť často aj bolestivá, pretože ju sprevádzajú nekontrolované a neovládateľné sťahy močového mechúra spojené s únikom moču.

Najčastejším spúšťacím mechanizmom je infekcia močového systému. Problémom tiež je, ak starší človek stratil pohyblivosť, čo mu bráni včas reagovať na signál, že mechúr je preplnený a treba ho vyprázdniť.

Starostlivosť pri inkontinencii závisí od miery pohyblivosti a duševného stavu človeka. Môže ísť o starého človeka, ktorý je mentálne a fyzicky v dobrej kondícii, len má problémy s prostatou. Rovnako však môže ísť o ležiaceho príbuzného, ktorý je plne závislý od používania inkontinenčných pomôcok.

Inkontinencia môže byť pre postihnutú osobu veľmi nepríjemná, pretože vyprázdňovanie je vec súkromná a intímna. Vždy je potrebné riešiť konkrétnu formu inkontinencie a podľa nej je vhodné informovať a usmerňovať človeka ňou postihnutého a vyberať vhodné zdravotné pomôcky, ktoré mu dokážu výrazne uľahčiť život.

V dnešnej dobe je na trhu viac druhov pomôcok, najčastejšie ide o špeciálne inkontinenčné vložky prispôsobené pre ženy a mužov, plienkové nohavičky, anatomicky tvarované nohavičky a pánske spodky s absorpčným jadrom a tiež podložky pod ležiacich pacientov.

Výhodou týchto pomôcok je, že sú nenápadné, anatomicky tvarované, obliekajú sa ľahko ako spodná bielizeň, majú rôznu schopnosť absorpcie a dokážu eliminovať prípadný zápach. Absorpčná schopnosť je veľmi dôležitá z dôvodu udržania pokožky v suchu, pretože moč môže pôsobiť dráždivo, a to najmä v prípade, ak je osoba v seniorskom veku sediaca alebo ležiaca dlhší čas. V súčasnosti sa už vyrábajú aj fixačné nohavičky, ktoré je možné niekoľkokrát oprať bez toho, aby zmenili svoj tvar a funkciu.

Dôležité súčasne je, aby sa inkontinentný človek emocionálne vysporiadal s potrebou využívať takéto pomôcky. Inkontinencia si vyžaduje systematickú liečbu a v závažných prípadoch aj trvalé používanie inkontinenčných pomôcok.

You may also like