Kovovýroba sa stále modernizuje a vyvíja

by spravca

Spracovanie kovov sa rozvíja a modernizuje prakticky už od dôb, kedy človek objavil ich potenciál a začal ich využívať. Najskôr sa jednalo o jednoduché až priam primitívne spracovanie kovov za studena, ktoré sa postupne rozvinulo. Prvý sa profesne začali venovať kovovýrobe hlavne kováči a hutníci.

V ich obore sa jednalo výslovne o spracovanie kovov a kovovýrobu zo železa a železnej rudy. Jednalo sa hlavne o tepelné úpravy kovu a kovovýroba prebiehala hlavne vo vyhniach, na nákovách a hutiarskych peciach. Priemyselná kovovýroba sa rozvinula až o niekoľko storočí neskôr. Jej rozvoj však stále pokračuje a strojárstvo ostáva jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví priemyslu.

CNC technológia priniesla revolúciu

Zaradením kovoobrábacích strojov nastal veľký rozdiel v možnostiach spracovania. Tieto stroje boli zaradené do výroby na začiatku 20. storočia a využívajú sa dodnes. Jediným rozdielom je prechod od mechanických nastavovaní k takzvanému číslicovo riadenému ovládaniu. Jednoducho sa dá povedať, že CNC technológia priniesla veľkú zmenu.

Medzi prvé CNC stroje patrili hlavne základné trieskové spôsoby kovovýroby. Jednalo sa prevažne o sústruženie a frézovanie. Až neskôr sa postupne pripájali postupy ako CNC ohýbanie alebo hobľovanie.

V súčasnosti sa v priemyselnej výrobe využíva už iba výhradne CNC kovovýroba. Jej výhodou je hlavne presnosť a rýchlosť výroby. Teda je tento spôsob kovovýroby efektívnejší a aj napriek nutnosti väčšej prvotnej investície je tento spôsob aj lacnejší.

Laser je technológia budúcnosti

Avšak je potrebné povedať, že pri zavedené CNC technológií sa vývoj rozhodne nezastavil. Jasnou ukážkou je aj využívanie laserovej technológie. Najčastejšie hovoríme o rezaní laserom, ktoré je stále populárnejšie a využívanejšie, hlavne pre technické výhody, ktoré prináša. Hlavnou je minimalizovanie množstva odpadu, ktoré vzniká. Pri porovnaní s klasickým trieskovým opracovaním vzniká výrazne menej odpadu a spracovanie je rovnako presné, ale rýchlejšie.

Ako vyplýva aj z tohto článku, tak kovovýroba sa jednoznačne stále rozvíja a posúva ďalej. Keď si človek predstaví, aký veľký skok spravila za posledných 120 rokov, tak je jednoznačne fascinujúce pre každého milovníka strojárstva očakávanie budúcnosti.

You may also like

Leave a Comment