Zopár praktických tipov, ako na zdroje v diplomovke

by spravca

Písanie diplomovky je samo o sebe problémom pre drvivú väčšinu študentov. Ako začať, akú tému zvoliť, čo so školiteľom, ako na obsah i formu…

Otázok je habadej, zložitých odpovedí ešte viac. A to ani nehovoríme o odbornej literatúre, z ktorej je treba čerpať a ktorej málokto rozumie. Rovnako tak, ako je ťažké pochopiť, ako sa daná bibliografia správne zapisuje, čo so zdrojmi a ako na ne.

Zdroje v diplomovej práci

Všetky diplomovky spája jedno a to isté: Bez odbornej literatúry, ktorá sa týka témy našej práce, sa ďalej nepohneme. A taktiež nie bez jej správneho citovania, parafrázovania či zapísania všetkých údajov do časti diplomovej práce zvanej zoznam použitej literatúry. Dnes teda trochu viac o možných nachytávkach, ktoré by Vás mohli nepríjemne zaskočiť. Ale nazaskočia, pretože si prečítate nasledujúce riadky… J

Odkazovanie na kapitolu či článok v časopise

Diplomová práca a jej tvorba, to nie sú len knihy, z ktorých čerpáme. Mnohokrát siahneme aj po odbornom časopise, prípadne chceme len odkázať na istú kapitolu v tej-ktorej publikácii. Ak citujeme napríklad text, ktorého autor nie je jej hlavný autor či editor knihy, prípadne nám ako zdroj poslúžil článok z časopisov alebo príspevok zo zborníka, je nutné uviesť najprv údaje o článku či kapitole (ako autora, rok a názov) a za slovkom „In“ uvádzame náležitosti zdrojovej publikácie.

Internetové zdroje

Špeciálnou kapitolou, ktorá pôsobí navonok veľmi jednoducho, sú internetové zdroje. Citovanie internetových zdrojov, ich uvádzanie v zozname bibliografických odkazov, to mnoho študentov podcení a tým si slušne zavaria.

Tak po prvé: Zdroj „internet“ neexistuje. Ani „Google“, je to predsa prehliadač a vyhľadávač zdrojov, a nie zdroj samotný.

Častou chybou je aj nesprávne uvedenie odkazu. Potrebné je skopírovať vždy celú adresu článku, nie iba názov domény.

Majte na pamäti, že či už narábate so zdrojmi knižnými alebo internetovými, v tom podstatnom sa od seba neodlišujú. V texte práce teda vždy uveďte napr. pri použití techniky prvého údaju a dátumu rovnako ako pri knižných publikáciách priezvisko autora a rok vydania.

A ešte niečo. Citovanie internetovej stránky, to nie je len uvedenie odkazu na ňu. Internet je totiž veľmi dynamický, a tak, čo bolo známe pod istým odkazom včera, tam už zajtra nájsť nemusíte. Aj preto je dôležité uvádzať dátum citovania, napr. skratkou „cit.“ v hranatej zátvorke. Okrem toho dbajte aj na dodržanie autorského zákona, takže citovaný aj parafrázovaný text vždy priraďte ku konkrétnemu autorovi, nie iba k webovej adrese.

Veríme, že aj vďaka našim radám budú pre Vás vypracovanie diplomovej práce aj práca so zdrojmi podstatne jednoduchšie.

 

You may also like