Záverečné práce – ako ich napísať?

by spravca

Vysoká škola je pre mnohých študentov celkom zvláštnym obdobím. Mnohí z nich sa venujú popri škole aj ďalším aktivitám, ako je napríklad práca, stáž alebo svoje koníčky. Pokojne by sme tak mohli povedať, že práve v tomto období sa už nevenujete len škole, ale svoj čas venujete už aj iným činnostiam. Na všetky záverečné práce tak už nezostáva príliš veľa priestoru a v tej chvíli musíte začať uvažovať nad tým, ako si samotnú prácu a dodržanie deadline pre odovzdanie ustrážiť. Pokojne sa vždy inšpirujte vypracovaným vzorom pre konkrétnu prácu alebo si prácu preštudujte celú, aby sze na nič nezabudli.

Bakalárska práca

Pre väčšinu študentov je prvá vážna skúška “ohňom”. Ide o prácu, akú doteraz nepísali a musia jej venovať potrebný čas a úsilie. Bakalárka má približne 50 strán a obsahovo musí byť kvalita na vysokej úrovni. Pre bakalárku existuje vzor práce, podľa ktorej sa dá minimálne vyčítať, čo všetko v bakalárke nemôže chýbať a tiež aj to, aká by mala byť štruktúra práce. Nenechajte sa zahanbiť a napíšte bakalárku so všetkými náležitosťami!

Diplomová práca

Tak v prípade diplomovej práce už nie sú na mieste výhovorky, ako “ja som to nevedel(a), že aj toto tam patrí” alebo “nabudúce sa toho už vyvarujem”. Jednoducho už ide o “všetko”. Kvalitne a vzorovo napísaná diplomová práca s celou štruktúrou by sa mala podariť väčšine študentov piateho ročníka. Pridajte sa medzi nich aj Vy a svoje prácu napíšte podľa náležitej štruktúry!

Ostatné práce

Aby toho nebolo málo, počas roku vysokoškolský študent píše hneď niekoľko ďalších typov prác. Jedným z nich je aj seminárna práca, ktorá je pre študenta oproti bakalárke či diplomovke veľmi jednoduchou záležitosťou. Seminárna má mať len niekoľko strán, väčšinou do 10 či 15. Vzor seminárnej práce pre akúkoľvek vysokú školu nájdete bežne na internete a obsahuje tak celú štruktúru práce, ako aj konkrétne body ako úvod, obsah alebo záver.

 

FOTO: © Natis  / Dollar Photo Club

You may also like