Zmeny v roku 2016: Jednoduchšie založenie s.r.o.-čky?

by spravca

 1. januára 2016 prišla do platnosti novela Obchodného zákonníka, na základe ktorej je založenie s.r.o. zasa o čosi jednoduchšie.

V čom spočíva najväčšia zmena?

Čo všetko založenie firmy obnáša?

Založenie s.r.o. sa v roku 2016 o čosi zjednodušilo, avšak stále je treba postupovať podľa vopred stanovených postupov.

Najprv je teda potrebné určiť predmet podnikania. Ten sa udáva v zakladateľskej listine (v spoločenskej zmluve, ak je vo firme viac spoločníkov). Následne sa získava súhlas Daňového úradu, resp. osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo Živnostenského úradu.

Aká je najvýraznejšia zmena nového roka?

Od začiatku tohto roka totiž odpadla povinnosť zriadiť v banke špeciálny účet, na ktorý museli všetci spoločníci vložiť celkovú hodnotu základného imania. Až s bankovým výpisom, priloženým k návrhu, bolo možné s.r.o. zapísať do Obchodného registra, čo mnohých nádejných vlastníkov firiem odrádzalo, a tak radšej podnikali na živnosť, prípadne volili iné spôsoby podnikania.

Od nového roka však badať nárast klasicky založených spoločností – eseročiek.

Po novom bez bankových poplatkov

Kto chce založiť s.r.o. dnes, už síce nemusí zriadzovať špeciálny účet aj s vloženou sumou 5 000 eur, avšak čo sa nezmenilo, je minimálna výška základného imania pri zakladaní novej s.r.o. Aj po novelizácii zákona ostáva na hodnote 5 000 eur. Vklady môžu byť buď peňažného alebo nepeňažného charakteru.

Čo sa teda zmenilo?

Výška vkladov spoločníkov, ako aj výška základného imania zostáva rovnaká.  Nemenia sa ani minimálne sumy rozsahu ich splatenia. Mení sa iba spôsob preukazovania ich splatenia Obchodnému registru.

A čo potešilo nádejných podnikateľov najviac je, že od roku 2016 odpadáva povinnosť zakladania špeciálneho podnikateľského účtu v banke a k návrhu na založenie firmy už nemusia prikladať bankové potvrdenie o splatení vkladov. Vďaka tomu odpadnú zbytočné bankové poplatky a tiež povinnosť vložiť 5 000 eur do banky.

V súčasnosti stačí písomné vyhlásenie správcu vkladov o tom, že vklady boli splatené v hotovosti k rukám správcu.

Založenie s.r.o. zvyčajne trvá 7 až 10 dní, pričom táto doba sa v súčasnosti môže predĺžiť kvôli očakávanému nárastu záujemcov o túto formu podnikania. Očakáva sa najmä nárast živnostníkov, ktorým sa môže s.r.o. od nového roka oplatiť viac než predtým, stačí mať ročný zárobok nad 12 000 eur.

 

FOTO: © Syda Productions/ Dollar Photo Club

You may also like