Na čo všetko sa dajú využiť interaktívne tabule?

Na čo všetko sa dajú využiť interaktívne tabule?

by spravca

Interaktívne tabule sa využívajú takmer v každej modernejšej škole. Tento typ tabúľ je zárukou, že deti bude výučba baviť a častejšie sa zapoja do celého vyučovacieho procesu. Interaktívne tabule sú vhodné ako pomôcka pre všetky predmety. Závisí len od samotného učiteľa, koľko kreativity vloží do možností využitia tabule. Na čo všetko je možné interaktívne tabule využívať?

Čo sú interaktívne tabule

Interaktívne tabule na prvý pohľad vyzerajú ako magnetické tabule, ale ich možnosti sú oveľa širšie. Po pripojení tejto tabule k počítaču, reproduktorom a projektoru vzniká multifunkčné zariadenie pre rozšírenie možností výučby. Dotyková obrazovka interaktívnej tabule je ovládateľná prstami, perom alebo špeciálnou fixkou. Obraz premietaný na tabuľu je prepojený s počítačom, takže učiteľ alebo žiaci priamo na tabuli otvárajú dokumenty, prezerajú obrázky a pracujú s videoklipmi. Modernejšia škola týmto prístupom pripraví žiakov do profesijného života kvalitnejšie ako zastaranými spôsobmi výučby.

Spôsoby využitia interaktívnych tabúľ

Pre maximalizovanie možností využívania interaktívnych tabúľ je vhodné prispôsobiť kompletné vybavenie triedy. Školský nábytok, a to hlavne lavice, by mali byť dostatočne priestranné, aby na nich žiaci mohli mať uložené notebooky alebo tablety. V laviciach musí byť priestor na vedenie líšt, v ktorých budú nainštalované prípojky k sieti a elektrickej energii. Vďaka prepojenia žiakov s tabuľou bude proces učenia oveľa zábavnejší a zapoja sa do neho učiteľ i deti. Využitie interaktívnych tabúľ sa po prepojení rozšíri napríklad týmito spôsobmi:

Práca s obrázkami

Pomocou interaktívnej tabule učiteľ počas výkladu doplní verbálne informácie obrázkami. Spojenie hovoreného a videného zosilní vstrebávanie informácií. S obrázkami môžu pracovať aj žiaci a všetky projekty si ukladať do svojich tabletov. Tie následne využijú na opakovanie prebranej látky v domácom prostredí. Modernejšia škola sa snaží o to, aby boli deti odbremenené od domácej prípravy a práve tabule umožňujú prebrať viac látky v škole.

Práca s audio nahrávkami

Niektoré predmety ako výučba jazykov, hudobná výchova alebo prírodopis sú vďaka interaktívnym tabuliam priam studnicou nových poznatkov. Výklad učiteľa je obohatený originálnymi zvukmi zvierat, jazykovými nahrávkami a hudobnými dielami.

Práca s videoklipmi

Žiaci všetkých vekových kategórií milujú výučbu spestrenú o video prezentácie. Látka vysvetlená kreslenými postavičkami je pre nich pútavá. Rýchlejšie si informácie zapamätajú, keď im o svojom živote porozpráva žabka a nie učiteľka. Dbajte však na to, aby tabule neboli využívané len pasívne. S tabuľami musia pracovať rovnaký čas učitelia i žiaci. Týmto spôsobom sa u žiakov rozvíjajú kreativita a samostatnosť.

 

 

You may also like