Kedy sa odporúča celková narkóza pri stomatologických úkonoch?

by spravca

Stomatologické ošetrenie v celkovej narkóze je bežné u detských aj dospelých pacientov. Často sa využíva v prípadoch, keď má pacient enormný strach zo zubného zákroku a hrozí riziko nechceného poranenia, neúplne vykonaného zákroku alebo celkového znemožnenia vykonania zákroku.

Ošetrenie v narkóze je veľmi vhodné pre detských pacientov s telesným postihnutím alebo poruchami intelektu. Počas jednej návštevy zubnej ambulancie je ošetrený celý chrup naraz, takže v období po zákroku nie je nutná ďalšia návšteva zubnej ambulancie. Stomatologické ošetrenie v narkóze sa odporúča pacientom, ktorých čaká rozsiahly stomatologický zákrok, ak sa aplikuje zubný implantát, prípadne zubné implantáty na viaceré zuby naraz. V niektorých prípadoch je možné osadenie implantátu hneď po extrakcii zubu.

Najmä pri rozsiahlej extrakcii zubov a okamžitom osadzovaní implantátov je vhodná celková narkóza pacienta. Nadstavbová časť a korunka na zuby sa upevňuje až po vhojení implantátu a tento zákrok väčšina pacientov zvládne s lokálnou anestézou. Ošetrenie pacienta v celkovej narkóze sa odporúča pri všetkých ďalších stomatologických chirurgických výkonoch po konzultácií s ošetrujúcim lekárom.

You may also like