Čo nepatrí do kontajnera na sklo?

by spravca

Sklo je užitočný materiál s mnohostranným využitím. Je to najbezpečnejší obalový materiál na potraviny. Do potravín a jedla uskladneného v skle sa neuvoľňujú žiadne chemické látky a pachy, ako je tomu napríklad v prípade plastových obalov. Napriek tomu, že taký pohár je veľmi jednoduché rozbiť, v prírode je sklo takmer nezničiteľné. Rozkladá sa dlhých 4 000 rokov a možno aj oveľa viac. Pokiaľ vezmeme  do úvahy tento fakt a skutočnosť, že sklo možno recyklovať opakovane bez straty kvality a čistoty, stáva sa recyklácia skla ešte významnejšou.

Recyklácia skla šetrí nielen energiu, ale aj prírodné zdroje, ktoré by museli byť použité na výrobu nového skla. Sklo hádžeme do zelených kontajnerov, ale len v prípade, že nejde o znečistené sklo, sklo s prímesami alebo technické sklo. Takéto sklo totiž nepatrí do triedeného zberu určeného na recykláciu, rovnako ako keramika a porcelán. Aby sme zbytočne nekomplikovali recykláciu skla, do zelených kontajnerov nehádžme ani sklené obaly od chemikálií, drôtené sklo, žiarovky, plexisklo a počítačové alebo televízne obrazovky. Do kontajnera na sklo by malo putovať všetko čisté číre aj farebné sklo, fľaše, poháre, črepy a úlomky tabuľového skla. Pokiaľ si nie ste istí, či je sklo vhodné na recykláciu, potrebné informácie sa dozviete u zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo vašej obci, alebo u OZV, ktorá zastrešuje vašu obec v oblasti odpadového hospodárstva.

Recyklácia (nielen) skla je dôležitým faktorom pri ochrane životného prostredia, prevencie vzniku odpadu a šetrenia prírodných zdrojov. Triedenie odpadu je významnou súčasťou celého kolobehu recyklácie, bez ktorého by tento cyklus nemohol ani začať. Preto je v tomto procese dôležitý každý jednotlivec, ktorý svojím rozhodnutím separovať odpad pozitívne ovplyvňuje kolobeh recyklovateľných materiálov v spoločnosti, prispieva k ochrane životného prostredia a šetreniu prírodných (často neobnoviteľných) zdrojov.

 

 

You may also like