Sú kompostovateľné obaly bezpečné pre pôdu?

by spravca

Ekologické náhrady plastov, bio plastové poháre, taniere a obaly na jedlo sú v súčasnosti horúcou témou, ktorej sa venuje vedecká i laická spoločnosť. Materiály, ktoré sa používajú na výrobu ekologických obalov sú preto častým objektom výskumov. V lete tohto roku zverejnila nezisková organizácia American Cancer Society v časopise Environmental Science & Technology Letters vedeckú štúdiu, ktorá má dokazovať, že kompostovateľné eko obaly majú negatívny dopad na pôdu a rastliny, ktoré sa pestujú v pôde hnojenej takýmto kompostom.

Vedci z Purdue University skúmali hladinu chemikálií v desiatich vzorkách kompostu. Deväť vzoriek pochádzalo z priemyselných kompostární, z ktorých sedem pridávalo do kompostu kompostovateľné obaly. Posledná vzorka pochádzala z domácej kompostárne, kde neboli pridané žiadne kompostovateľné obaly. Vo všetkých vzorkách kompostu boli objavené stopy kyseliny perfluóroktánsulfónovej (PFOS) a kyseliny perfluóroktánovej (PFOA), ktoré majú dokázateľne negatívny dopad na ľudské zdravie a životné prostredie, vrátane pôdy, do ktorej je pridávaný kompost s obsahom týchto kyselín.

Predtým, ako urobíte rýchly záver nad kompostovateľnými obalmi, je nutné dodať, že tieto nebezpečné chemikálie vznikajú rozkladom látok PFAS – perfluorových alebo fluorových zlúčenín. Tieto látky majú za úlohu zabezpečiť potravinovým obalom odolnosť voči vode a tuku, v podobe tenkej priehľadnej vrstvy vnútri, najmä papierových obalov.

Aj v tomto prípade platí, že nie je bio ako bio. Biodegradovateľné kompostovateľné obaly potiahnuté vrstvou PLA proti premočeniu a premasteniu nepredstavujú pre pôdu žiadne nebezpečenstvo. PLA – zmes vyrobená z kyseliny polymliečnej alebo polylaktidu je biologicky odbúrateľný ekoplast. Kompostovateľných obalov s vrstvou PLA sa nemusíte obávať a pokojne ich môžete pridávať do domáceho kompostu.

 

 

You may also like