Zakladáte živnosť? Prinášame vám odpovede na 5 najčastejších otázok

Zakladáte živnosť? Prinášame vám odpovede na 5 najčastejších otázok

by spravca

V oblasti podnikania neexistuje jednoduchšia forma ako živnosť. Na založenie živnosti nepotrebujete žiadnu odbornú pomoc. Všetko vybavíte sami na jednom mieste. Aj menej administratívne zdatní ľudia založenie živnosti zvládli bez komplikácií. V prípade, že vás proces zakladania živnosti práve čaká, tak vám zodpovieme 5 najčastejších otázok o procese zakladania živnosti.

Aké podmienky musím spĺňať na založenie živnosti?

Založenie živnosti a založenie s.r.o. si v prvom rade vyžaduje, aby ste dosiahli vek 18 rokov. Musíte byť právne spôsobilí a zároveň bezúhonní. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Vďaka štatútu jednotného kontaktného centra si vašu bezúhonnosť dokáže overiť priamo živnostenský úrad. Pred návštevou živnostenského úradu alebo pred vyplnením formulárov elektronicky, si vopred premyslite vaše obchodné meno a miesto podnikania.

Čo znamená voľná, remeselná a viazaná živnosť?

Pre založenie živnosti a založenie s.r.o. si musíte vybrať predmety podnikania. Ide o voľné, viazané a remeselné živnosti. Ak si vyberiete zo zoznamu voľných živností, nemusíte spĺňať žiadne dodatočné podmienky. Remeselné živnosti môžete prevádzať len po preukázaní odbornej spôsobilosti (výučný list, vzdelanie). K splneniu možnosti podnikania v rámci viazaných živností sú všetky podmienky špecifikované v prílohe 2 živnostenského zákona.

Ako dlho trvá založenie živnosti?

V súčasnosti je možné začať podnikať ako živnostník ihneď po ohlásení živnosti. Živnostenské oprávnenie sa už nevydáva v papierovej forme. Oprávnenie vám bude zaslané elektronicky. V prípade, že potrebujete papierové oprávnenie, môžete o neho požiadať na živnostenskom úrade za poplatok 3 €. Registráciu v zdravotnej, sociálnej poisťovni a na daňovom úrade za vás vykoná živnostenský úrad.

Aké výdavky ma čakajú pri založení živnosti?

Vaše výdavky pri zakladaní živnosti závisia od toho, koľko predmetov podnikania chcete zapísať. Jedna voľná živnosť stojí 5 € a viazaná 15 €. Ak o živnosť žiadanie elektronicky, tak je voľná živnosť zdarma a viazaná je o 50 % lacnejšia.

Aké riziká so sebou nesie živnostenské podnikanie?

Najväčšie riziko živnostenského podnikania tkvie v hrozbe neúspechu a dlhov. Ak sa vám nebude dariť a nedokážete splácať svoje záväzky, tak ručíte za straty celým svojim majetkom, dokonca aj osobným. Preto veľa podnikateľov dá prednosť eseročke alebo si kúpi ready made s.r.o., čo znamená, že sa rýchlo dostanú k už založenej spoločnosti.

 

You may also like