Poznáte fašiangové zvyky našich predkov?

by spravca

Obdobie osláv, hodovania a bujarej zábavy – také boli fašiangy v minulosti. Mnohé zo zvykov sa zachovávajú aj dnes, či už v mestách alebo na dedinách.

Pôvod fašiangov

Pôvod fašiangov sa odvodzuje od pohanských slávností, ktoré boli usporadúvané na počesť bohov Bakchusa alebo Libera. Oslavy spojené s hodovaním, opilstvom, obžerstvom a nemravnosťami sa nazývali bakchanálie alebo liberálie. S rozšírením kresťanstva sa fašiangové obdobie stalo prechodom medzi sviatkom Troch kráľov a Popolcovou stredou, kedy začína obdobie štyridsaťdňového pôstu.

Fašiangy na dedine

Fašiangové zvyky sa v jednotlivých regiónoch líšili, hoci viaceré črty mali spoločné. Bolo to obdobie tanečných zábav, svadieb a zabíjačiek. Z komôr zmizlo takmer všetko jedlo a pitie. Mnohí ľudia sa aj zadlžovali, len aby si mohli dožičiť, čo im hrdlo ráči. Mládenci sa preobliekali do masiek a chodili od domu k domu. Pýtali slaninu, klobásu a vajíčka. Typickou pochúťkou boli smažené šišky, pampúšiky a fánky.

Úlohou masiek bolo vystrašiť a odohnať zlých duchov a démonov, ktorí mali ľudom škodiť. K typickým maskám patrili najmä tie zvieracie, pripomínajúce býka, medveďa alebo vlka. Koniec fašiangov vyvrcholil slávnostnou zábavou, fašiangovým sprievodom a pochovávaním basy. Pri tomto ,,pohrebe“ sa miestni prezliekli za farára, organistu a kostolníka a predviedli symbolický obrad.

Fašiangy v meste

V meste mali fašiangy noblesnejšiu podobu. Usporadúvali sa rôzne spoločenské udalosti, najmä tanečné zábavy, bály a plesy. Tie sa konali aj pod záštitou rôznych cechov, ako to v upravenej podobe poznáme aj dnes. Hoci v súčasnosti už cechy neexistujú, ľahko nájdeme tematické plesy, ktoré sa spájajú s určitým povolaním, napríklad ples poľovníkov, hasičov, lekárov a pod.

Remeselnícke fašiangy

Ďalšou kategóriou boli fašiangové oslavy, ktorých hlavnými organizátormi boli tovariši a konali sa pod záštitou cechov. Najčastejšie prebiehali v dome majstra. Na týchto zábavách sa z mladých učňov stávali tovariši, museli však zložiť rôzne skúšky, napríklad striedavé kúpanie s studenej a teplej vode. Časté boli aj sprievody, kde sa remeselníci snažili čo najviac predvádzať. Chodili na chodúľoch, krútili na hlavou obručami a zabávali obecenstvo. Podobné zvyky sa dodnes bohužiaľ nezachovali a zanikli už pred 1. svetovou vojnou.

Fašiangové oslavy v súčasnosti

Fašiangové oslavy v dnešných časoch nie sú takou samozrejmosťou ako v minulosti, hoci v mnohých dedinách, hlavne na severnom a východnom Slovensku, sa zvyky stále zachovávajú. Väčšie zastúpenie majú plesy, ktoré sa konajú v každom meste a takmer v každej dedine.

Ak vás príliš nelákajú bujaré zábavy, fašiangy môžete osláviť aj doma s rodinou a priateľmi. Skvelým nápadom je príprava bohatej večere s niekoľkými chodmi a následná zábava či už pri hraní spoločenských hier alebo len veselým rozhovorom pri fľaši dobrého vína. Príprava takéhoto večera nie je práve najlacnejší špás, a preto sa oplatí využiť rôzne zľavy. Suroviny na prípravu slávnostnej večere, sladké a slané pochutiny či alkohol nájdete za výhodné ceny aj v aktuálnom letáku COOP Jednota.

 

You may also like