Lesná zver pribúda, úroda naopak mizne

by spravca

Zatiaľ čo ekológovia a lesníci sa tešia z narastajúceho počtu lovnej zvery, veľkých čried a množstva veľkých šeliem, poľnohospodári a roľníci bijú na poplach. Premnožená lesná zver neustále migruje a čoraz častejšie schádza priamo na polia, kde spôsobuje nemalé škody na úrode.

Poľnohospodári a pestovatelia neustále avizujú zvyšujúce sa škody a volajú po ráznych opatreniach, ktoré by im zamedzili. Elektrické oplotky či iné odpudzovače už nestačia odháňať zver. Medzi najčastejšie spomínané opatrenia patrí mimoriadny odstrel zvery a vyššia regulácia počtu šeliem. Príkladom takéhoto opatrenia bol aj nedávny rozporuplný hromadný odstrel 80 vlkov. Kým poľa roľníkov je to účinné riešenie, pre ekológov je to neprimeraný zásah do rozvoja biosféry a likvidácia šeliem.

V otázkach regulácie lovnej zvery sa významne angažuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), ktorá pravidelne na túto tému organizuje odborné konferencie, ktorých snahou je nájsť ideálne riešenie tohto problému. Základom ich návrhov je zreálnenie počtu šeliem a divých zvierať, odhad ich optimálneho množstva vzhľadom na potreby poľnohospodárov ale aj lesníkov a zachovania dobrého stavu zvierať. Ich počty by následne mali byť usmerňované efektívnym lovom. Podľa predstaviteľov komory by takýto lov bol možný aj v súčasnosti na základe platnej legislatívnej úpravy, avšak prax je úplne iná.

Ekológovia, ochrancovia prírody a ďalší aktivisti však oponujú tým, že poľnohospodári nedostatočne využívajú pasívne prvky ochrany poľnohospodárskej pôdy. Údajne len veľmi malá časť polí je kompletne oplotená elektrickými plotmi a mimoriadne slabo sa využívajú odpudzovače na chemickej báze, ktoré dráždia dýchacie cesty zvierat a tým ich aj odháňajú. Druhou najväčšou výhradou je nereálny odhad počtu zvierat. Podľa ochranárov poľnohospodári úmyselne deklarujú vyššie počty zvierat ako je skutočnosť. Preto navrhujú komplexne a detailne zmapovať stavy lovnej zvery a až následne navrhovať možné opatrenia. Z tohto dôvodu boli nedávno zriadené monitorovacie skupiny, ktoré s využitím modernej techniky ako sú napríklad lovecké ďalekohľady Swarovski. Pre čo najpresnejšie monitorovanie zvierat sa využívajú dokonca termovízne prístroje, najčastejšie monokulár Pulsar Helion XQ50predsádky Pulsar Core FXQ50. Podľa ekológov termografia nám poskytne najpresnejší prehľad o stave zvierat.

Všetky strany sa zhodujú na tom, že definitívne opatrenia a riešenia by mali prísť na rad až na základe precíznej analýzy nielen stavu lesnej zvery ale aj reálnosti vzniknutých poľnohospodárskych škôd. Ideálne by bolo, keby bolá táto problematika nanovo ošetrená v legislatíve zohľadňujúc súčasné potreby poľnohospodárov aj lesníkov.

You may also like