Dopyt firiem po kancelárskych priestoroch

by spravca

Zaujímalo by Vás, ste zvedavý alebo ste o tom len premýšľali, aký je v súčasnej dobe dopyt malých firiem po voľných priestoroch  a ako sú na tom kancelárie na prenájom v Košiciach alebo Bratislave?

Zobrali sme si tieto dve významné metropoly Slovenska a spravili sme prieskum tejto problematiky. Pri obidvoch mestách sme sa sústredili na percentuálny podiel dopytov podľa počtu zamestnancov a v Bratislave sme brali do úvahy aj jednotlivé mestské časti,  ktoré sa do určitej miery odlišujú.

Čo sa týka počtu zamestnancov, tak sme skúmali spoločnosti s piatimi zamestnancami, s piatimi až desiatimi zamestnancami, firmy s desiatimi až dvadsiatimi zamestnancami, s dvadsiatimi až päťdesiatimi zamestnancami, ale tiež s päťdesiat a viac zamestnancami. 

Ako sú na tom Košice?

Ukázalo sa, že v tomto meste majú najväčší dopyt po voľných kancelárskych priestoroch firmy do 5 zamestnancov, a to vo výške až 79%. Poprednú pozíciu si udržiavajú od roku 2013. Toto by malo súvisieť s tým, že čoraz viac jednotlivcom postupne odíde z firmy, rozhodne sa ísť svojou vlastnou cestou a založiť si svoj vlastný podnik, pre ktorý si potrebuje nájsť opäť vhodné priestory na prenájom.

Najmenší dopyt po priestoroch majú firmy s viac ako 50 zamestnancami, a to len vo výške 2%. Stabilitu si držia firmy s piatimi až desiatimi zamestnancami. Ich dopyt dosahuje výšku 12%.

A čo Bratislava?

Aj vo všetkých bratislavských mestských častiach vedú firmy do 5 zamestnancov. Najväčší dopyt po kanceláriach je v Bratislave V (až 91%) a najmenší v Bratislave I (okolo 39%). Pričom najväčší záujem je o kancelárie do 60 m2.

Dopyt firiem s viac ako 50 zamestnancami kolíše v rámci všetkých mestských oblastí Bratislavy okolo dvoch percent.

Zlatú strednú cestu si aj tu naďalej udržiavajú firmy s 5-10 zamestnancami. Výška ich dopytu sa však v jednotlivých mestských častiach odlišuje. 44% dosahuje v Bratislave I a len 4% v Bratislave V. Bratislava II, III a IV kolíšu okolo 13%.

Záverom môžeme povedať, že najväčší dopyt po voľných kancelárskych priestoroch majú v obidvoch spomínaných mestách firmy do 5 zamestnancov. Súvisieť by to malo hlavne s faktom, že počas letnej dovolenkovej sezóny chýba vo väčších spoločnostiach zodpovedný manažment. Aj preto vedú zatiaľ malí podnikatelia. 

Zdroj foto: kancelarie.sk

You may also like

Leave a Comment