Slnečná vs. veterná energia

by spravca

Slnečná aj veterná energia patria medzi obnoviteľné zdroje energie a ich potenciál neustále stúpa. V čom sú také výnimočné?

Veterná energia

Na začiatku jej objavenia, asi okolo 1. storočia, ju ľudstvo využívalo najmä na pohon strojov ako mlyny na obilie či obrábacie stroje. Neskôr, po objavení elektrickej energie sa vietor a jeho využitie výlučne zameralo na pohon elektrogenerátorov pomocou veterných turbín.

Veterná energia vo svojej najhlbšej podstate je vlastne iba transformovaná slnečná energia, keďže vietor vzniká prúdením vzduchových más, ktoré sa dostávajú do pohybu kvôli nerovnomernému ohrievaniu atmosféry. Výhodou veternej energie je, že veterná elektráreň pracuje neustále, aj počas noci a bez priameho slnečného žiarenia. To fotovoltaická elektráreň nedokáže.

Limity veternej elektrárne sú však dané lokalitou – zemepisnými podmienkami a tiež podnebím. Vhodné miesto na výstavbu veterných elektrární musí byť charakterizované vysokou poveternostnou aktivitou. Vďaka tomu je ich využitie obľúbené v prímorských oblastiach. Na Slovensku je niekoľko elektrární vybudovaných v Podunajskej nížine, kde sú na to vhodné podmienky. V iných lokalitách je problém, že spadajú pod štatút chránenej oblasti, prípadne by ich výstavba bola nadmieru komplikovaná.

Slnečná energia

Slnečná alebo solárna energia predstavuje nevyčerpateľný zdroj zelenej energie, ktorý má obrovský potenciál. Energia zo slnka sa využíva na rozmanité účely a to najmä kvôli tomu, že v podstate nič nestojí a k dispozícii ju má každý.

Na solárny pohon sú dnes poháňané dopravné prostriedky ako autá, vlaky, lode, dokonca aj lietadlá či bicykle. Obľúbené sú solárne nabíjačky na nabíjanie mobilných telefónov alebo tabletov, využiť sa dá aj na termostat či malú chladničku.

Viaceré štáty sa rozhodli šetriť aj v prípade verejného osvetlenia, lampy sú na slnku celý deň a vďaka fotovoltaike môžu pohotovo svietiť aj bez priameho zdroja energie.

Fotovoltaika má skutočne široké využitie, neustále vznikajú rôzne šikovné vychytávky ako bežecké oblečenie s implementovanými fotovoltaickými článkami na nabíjanie telefónu alebo rolety, ktoré vám šetria domácu energiu. Solárne panely na strechách sú už bežnou rutinou a aj vďaka štátnym dotáciám už nie je rarita ani súkromná fotovoltaická elektráreň.

 

You may also like