Štátne dotácie na slnečné kolektory už nemusia byť nemožným

by spravca

Šetriť naše životné prostredie je skutočne dôležité. Nie je to však len o triedení odpadu či nepoužívaní dopravných prostriedkov pri ceste do práce. K šetreniu životného prostredia dokážeme prispieť aj napríklad vhodným zariadením potrebným na získavanie teplej úžitkovej vody. Takýmto zariadením sú aj slnečné kolektory.

Čo predstavujú najväčšie výhody slnečných kolektorov a prečo by sme sa mali snažiť o získanie dotácie?

Medzi jednu z najväčších predností slnečných kolektorov patrí ich fungovanie. Slnečné kolektory fungujú tak, že odoberajú energiu len z ich bezprostredného okolia – zo slnka. Pomocou zachytených slnečných lúčov zohrievajú vodu. Slnečné kolektory sa používajú nielen na ohrev teplej úžitkovej vody v domácnostiach, ale aj na ohrev vody v bazénoch. Ďalšou výhodou slnečných kolektorov je to, že fungujú bez pomoci elektrickej energie a fungujú prakticky samostatne. Je dokázané, že slnečné kolektory pri zohrievajú vody šetria energiu až o 75 % viac v porovnaní s ostatnými vykurovacími zariadeniami. Pomáhajú aj ostatným zariadeniam, ktoré sa zameriavajú na vykurovanie. Slnečné kolektory dokážu teplú vodu udržať teplou až niekoľko dní. Odhaduje sa, že sú schopné vodu udržať teplú až do 75 hodín. Návratnosť vynaložených financií je skutočne rýchla. Vynaložené investície do obstarania solárneho systému sa vrátia približne do 5 rokov. Aj keď slnečné kolektory predstavujú zariadenia, ktoré pohltia značnú časť finančných prostriedkov, dotácie na slnečné kolektory dokážu potrebné sumu značne znížiť.

Ako fungujú dotácie na slnečné kolektory v praxi?

Dotácie na slnečné kolektory nezíska len tak hocikto. Dotácie na slnečné kolektory sú určené pre tých, ktorí preukážu, že slnečné kolektory budú pre ich domácnosť efektívnym riešením pri získavaní teplej úžitkovej vody. Štátne dotácie na slnečné kolektory je možné použiť na zariadenia s plochou do 5 m². Slnečné kolektory tejto veľkosti dokážu zabezpečiť teplú vodu v bežnej domácnosti. Z dotácie na slnečné kolektory je možné hradiť viacero oprávnených výdavkov. Patria sem výdavky potrebné na obstaranie samotného zariadenia,  ale aj jeho nosnej konštrukcie, všetkých potrebných zásobníkov či komponentov, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie zariadenia. Do oprávnených výdavkov sa tiež zaradujú aj všetky náklady spojené so skúškami a revíziami, ktoré uvedú slnečné kolektory do prevádzky. Dotácie na slnečné kolektory sa udeľujú vo forme poukážok. Poukážky je možné uplatniť len u oprávneného zhotoviteľa. Oprávnený zhotoviteľ je ten, ktorý v rámci programu, ktorý je zameraný na udeľovanie dotácii získal status oprávneného zhotoviteľa.

 

You may also like