Bezpečnosť a ochrana zdravia s e-shopom a-max

by spravca

Aj keď sú v súčasnosti podmienky na pracoviskách diametrálne odlišné od minulosti, stále tam cítiť istú ľahostajnosť, a to tak zo strany zamestnávateľov, ako i zamestnancov. Týka sa to najmä otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Adekvátne pracovné odevy absentujú i na skutočne rizikových pozíciách, hoci je zamestnávateľ zo zákona povinný bezplatne zaistiť, na základe posúdenia nebezpečenstva, prislúchajúce pomôcky a odev. Jeho úlohou nie je iba zakúpiť potrebné vybavenie, ale sa aj starať o jeho funkčnosť a riadne používanie. V prípade, že ste zaznamenali vo Vašej prevádzke isté medzery, možno je najvyšší čas vyplniť ich, aby ste sa vyhli mastným pokutám. Akékoľvek šetrenie sa tu ukazuje zbytočné nehovoriac o zahrávaní sa so zdravím zamestnancov. S nákupom kvalitných pomôcok môže poradiť aj e-shop a-max.sk.

Vyberajte zo širokej ponuky

Pracovná obuv a pracovný odev zvyknú v niektorých profesiách podliehať veľmi rýchlemu opotrebeniu a znečisteniu. Je preto nutné obmieňať ich v pravidelných intervaloch, podľa závažnosti stavu. Na webe a-max.sk si môžete zakúpiť všetko od montérok, pracovných búnd, viest a reflexného oblečenia cez čiapky, odevy do dažďa či extrémneho chladu až po to vybavenie, ktoré je určené na špeciálne účely. Okrem toho sú k dispozícií aj chrániče sluchu, ochranné okuliare, prilby, pracovné rukavice, masky, respirátory a iné zariadenia potrebné k bezpečnému priebehu na pracovisku.

Aj pracovná technika vyžaduje neustálu pozornosť

Žiaľ, ešte i dnes sme svedkami toho, v akom katastrofálnom stave môžu byť dielne a výrobné haly, ktoré stále fungujú, zamestnávajú ľudí a produkujú výrobky. Okrem zabezpečenia kvalitných ochranných pomôcok je zamestnávateľ povinný dbať aj na zabezpečenie informácií, vzdelávania, organizácie práce a prostriedkov. K všeobecným zásadám prevencie radíme aj schopnosť firmy postarať sa o technický pokrok a jeho vývoju prispôsobiť schopnosti zamestnanca. Aj keď niektoré stroje môžu vydržať skutočne dlho, postupne sa opotrebujú a vystriedajú ich nové modely. Po uplynutí životnosti nie je dobré výdrž stroja umelo predlžovať, určite sa viac oplatí investovať do nového dlhodobého majetku. Obnova strojov môže byť finančne náročná, no s prihliadnutím na nové technické parametre je možné nejaké náklady ušetriť. Výhodné ponuky pracovného náradia nájdete aj na stránke a-max.sk. Máte záujem o zváračky, stavebné náčinie, moderný kladkostroj, prípadne o stroje na opracovanie dreva a kovu? S týmito požiadavkami (ale i mnohými ďalšími) Vám poradí partner, ktorého sa oplatí poznať.

Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky dokážu neraz zachrániť aj život, preto si ich nielen obstarajte, ale ich aj skutočne využívajte.

Foto: © [michaeljung] / Dollar Photo Club

You may also like