Mikroskopy a ich využitie v praxi

by spravca

Na sledovanie hviezd používame teleskop. Ak si chcete prečítať niečo, čo je napísané extrémne drobným písmom, tak siahnete po lupe. No a ak potrebujete preskúmať niečo veľmi malé a vidieť to zväčšene, použijete mikroskop.

Čo to vlastne mikroskop je, na akom princípe funguje a ako ho využívame v praxi?

Mikroskop je v podstate optický prístroj, ktorý nám slúži na zväčšené zobrazenie malého objektu. Najčastejšie používaným je optický mikroskop, ktorý k zobrazeniu používa svetelné lúče. Obraz je v ňom zväčšovaný dvoma sadami spojených šošoviek, a to objektívom a okulárom. Pre účely optickej mikroskopie sa v biológii využívajú objektívy rôznej sily, teda rôznej zväčšovacej schopnosti.

Fluorescenčný mikroskop funguje na princípe ultrafialového žiarenia. Pri osvetlení predmetu svetlom, ktoré nedopadá do objektívu je možné pozorovať častice o priemere asi stotiny mikróna, no nie je možné rozoznať ich tvar. Pomocou neho sa tiež skúmajú prirodzene fluoreskujúce látky. V biológii sa využíva fluoreskujúca vlastnosť farbív, ktoré sú viazané na skúmané štruktúry buniek.

V roku 1903 skonštruoval H. Siedentopf a  R. Zsigmondy ultramikroskop, ktorý pre zobrazenie využíva prúd elektrónov. Obsahuje aparatúru, pomocou ktorej sa skúmaný materiál osvetľuje svetelným bodom, ktorý je situovaný v pravých uhloch oproti rovine objektívu s ohniskom pod ním. Z ohybu svetla sa potom zisťuje prítomnosť extrémne malých častíc.

Trojrozmerný plastický obraz nám poskytuje mikroskop stereoskopický. Jeho konštrukcia nám umožňuje sledovať obraz oboma očami.

Na princípe prúdenia elektrónov vo vákuu, teda žiarenia veľmi malej vlnovej dĺžky pracuje elektrónový mikroskop. Obraz tu vzniká detekciou elektrónov získaných odrazom alebo prechodom cez skúmanú látku.

Mikroskop interferenčný sa využíva najmä v technickej praxi, napríklad v strojárenstve. S jeho pomocou môžeme získať kvantitatívne údaje ako sú hrúbka štruktúr, index lomu a pod.

Pre štúdium optických vlastností kryštálov je určený mikroskop polarizačný. Tento mikroskop má v osvetľovacom zariadení a v tubuse umiestnené dve polarizačné zariadenia – analyzátor a polarizátor.

Širokú ponuku kvalitných mikroskopov, teleskopov alebo ďalekohľadov nájdete na tomto odkaze

You may also like