Čo je to condition monitoring: Alebo ako mať stroj pod najlepším dohľadom?

by spravca

Monitorovanie stavu (alebo hovorovo CM) je proces monitorovania parametrov stavu strojového zariadenia (vibrácie, teplota atď.), Aby sa zistila významná zmena, ktorá je indikátorom vývojovej chyby. Je dôležitou súčasťou prediktívnej údržby.

Použitie monitorovania stavu umožňuje udržiavať plánovanú alebo inú činnosť, aby sa zabránilo následným škodám a aby sa predišlo ich následkom. Monitorovanie stavu má jedinečný prínos v tom, že podmienky, ktoré by skrátili normálnu životnosť, je možné riešiť skôr, ako sa vyvinú do závažnej poruchy. Na rotačné zariadenia, pomocné systémy a ostatné stroje (kompresory, čerpadlá, elektromotory, spaľovacie motory, lisy) sa bežne používajú techniky monitorovania stavu, pričom sa používajú periodické kontroly využívajúce techniky nedeštruktívneho testovania pre statické zariadenia, ako sú parné kotly, potrubia a výmenníky tepla.

Neexistuje pevný predpis, certifikácia alebo norma, ktorá určuje, ako nastaviť condition monitoring, ktoré použité stroje používajú, prípadne v akom veľkom prevádzke sa vyplatí nasadit. Jedná se o filosofii, kde každý uživatel určuje sám sebe najkritickejší oblasti výroby a strojov a na tieto potom použije určené výrobky. Prípadne je možné nechať spracovať projekt, ktorý rieši dané problémy na mieru.

 

You may also like