Ste živnostník a potrebujete zamestnanca? Tieto povinnosti vás neminú

Ste živnostník a potrebujete zamestnanca? Tieto povinnosti vás neminú

by spravca

Živnostníci sa zo začiatku podnikania snažia ušetriť každý cent, a preto ťahajú od rána do večera. Po čase sa biznis rozrastie, klienti pribúdajú a neostane vám nič iné, ako si najať iného človeka. Zamestnať niekoho znamená nové povinnosti a byrokraciu. Čo vás čaká, ak už na všetko nestačíte sám?

Uvažujte o inej forme podnikania

Ako živnostník budete mať so zamestnancom veľa administratívnych starostí. Jednoduchšie je zamestnávať ľudí ako eseročka. Aj v priebehu podnikania je možné zo živnosti prejsť na založenie s.r.o.. Okrem toho, že budete mať širšie možnosti v účtovaní, zbavíte sa tiež ťarchy ručenia za podnikateľské záväzky celým svojim majetkom. Navyše vám odpadnú aj výdavky spojené s odvodovým zaťažením. Vo svojej firme sa totiž môžete zamestnať sám, ale ak nemáte pravidelný príjem, budete platiť len zdravotné odvody. Založenie s.r.o. je síce o niečo komplikovanejšie, ale oplatí sa. Dobrým nápadom je kúpa už existujúcej ready made s.r.o..

Keď dve ruky nestačia

Zistili ste, že potrebujete zamestnať niekoho, pretože sa vaša živnosť rozrástla? Právo najať zamestnanca majú aj živnostníci. Vopred si však premyslite či potrebujete človeka na plný pracovný úväzok. Čiastočný úväzok znamená nižšie odvodové zaťaženie. Odporúčame vám tiež, aby ste aspoň zo začiatku dali zamestnancovi zmluvu len na dobu určitú.

Spolupráca začína

Čo všetko vás v rámci administratívy s novým zamestnancom čaká? Okrem vystavenia pracovnej zmluvy, musíte pred začiatkom výkonu práce nahlásiť zamestnanca do Sociálnej a zdravotnej poisťovne i oznámiť novú skutočnosť na daňovom úrade. Počas trvania pracovného pomeru je nutné viesť evidenciu zamestnanca, ktorá obsahuje zákonom presne definované údaje. Každý mesiac budete za zamestnanca odvádzať zdravotné a sociálne poistenie. Povinní ste tiež odvádzať daň z príjmu príslušnému daňovému úradu a predkladať daňovému úradu prehľad všetkých odvedených daní i údaje o daňovom bonuse. Zamestnancovi musíte zabezpečiť stravovanie, vystavovať mu výplatnú pásku a iné potvrdenia, zaistiť bezpečnosť pri práci a poskytovať náhradu príjmu počas práceneschopnosti.

 

 

You may also like