Prečo sa oplatí využívať špedícia na prepravu zásielok

Prečo sa oplatí využívať špedícia na prepravu zásielok

by spravca

Niektorí podnikatelia sa domnievajú, že špedícia a spolupráca s ňou spojená nie je nevyhnutným výdavkom na to, aby ich preprava zásielok dopadla úspešne. Šikovná špedičná spoločnosť však výrazne prispieva k zvýšeniu hodnoty podniku, jeho dodávateľského reťazca a spokojnosti zákazníkov. Preskúmajte niekoľko zaujímavých dôvodov a zistite, prečo je v dnešnej dobe výhodné využívať portfólio služieb, ktoré ponúka kvalitná špedičná firma.

Čo je špedícia a kedy využiť jej služby?

Tak ako cestovná agentúra uľahčuje osobnú prepravu klientov do destinácie čo najvhodnejším spôsobom, aj špedičná firma sa snaží bezpečne transportovať zásielky spoločností do cieľového miesta. Hoci sa preprava zásielok od prepravy ľudí značne líši, špedícia sa z hľadiska transportu snaží o podobný cieľ – odľahčenie stresu od plánovania a príchod v čo možno najrýchlejšom čase na dohodnuté miesto. Špeditéri spolupracujú s partnermi, ktorí uľahčujú prevoz balíkov v rámci jedného štátu, ale aj medzi inými krajinami. V tomto prípade je dôležitá vzájomná koordinácia medzi obidvomi stranami. Špeditér zvyčajne zásielku fyzicky nepresúva, ale pôsobí ako expert v logistickom procese.

Využitie špedičných služieb by mali uskutočňovať podnikatelia, zaoberajúci sa aj prepravou tovaru. V súčasnosti sa dokonca takejto spolupráci venujú majitelia veľkých svetových firiem, ktorí si uvedomujú, že špedičná spoločnosť môže rozšíriť ich podnikanie a pridať dávku flexibility do ich siete dodávateľského reťazca.

Dobrá špedičná spoločnosť: Čo od nej môžem očakávať?

Svojpomocná preprava zásielok z bodu A do bodu B nie je jednoduchá záležitosť. Transport tovaru do zahraničia predstavuje určité riziko, pretože zásielky musia precestovať stovky kilometrov. Samotní podnikatelia majú už bez toho veľa povinností – ďalšia úloha v podobe zabezpečenia prepravy balíkov na miesto určenia by bola náročná. Táto skutočnosť môže vyvolávať otázky týkajúce sa zodpovednosti a dohľadu nad prevozom nákladu. Profesionálna špedičná firma s dlhoročnými skúsenosťami bude schopná ponúknuť cenné rady a vďaka globálnej sieti partnerov pomôcť s čo najjednoduchšou cestou vývozu tovaru.

Špedičné služby sa oplatí využívať aj z hľadiska odbremenenia od administratívnych povinností. Keďže medzinárodná preprava je zložitý proces, ktorý by sa nemal podceňovať, bude veľmi výhodné zveriť všetky písomné povinnosti do rúk špecialistov. Vedeli ste, že každý prepravca musí mať platné poistenie CMR? CMR (z francúzskeho Convention Marchandise Routière) bolo uzatvorená v Ženeve, pričom hovorí o prepravnej zmluve v cestnej medzinárodnej doprave. Skúsený špeditér si je vedomý tohto poistenia, aj ďalších povinných predpisov a tak sa nemusíte obávať o porušenie zákonov, či nebodaj zinkasovania pokuty.

Preprava zásielok za pomoci ideálneho vozidla

Jeden z ďalších dôvodov, prečo sa oplatí využívať špedičné služby je znalosť odborníkov v oblasti výberu najvhodnejšieho dopravného prostriedku. Pokiaľ ide o vnútroštátnu úroveň, Slovensko má v rámci svojich možností najviac rozvinutú cestnú dopravnú infraštruktúru. Špedičná firma zaobstará vozidlo, ktoré sa najlepšie hodí do konkrétneho terénu. Podľa objemu, hmotnosti a typu zásielky sa najčastejšie vyberá spomedzi týchto možností:

  • Skriňová dodávka
  • Plachtová dodávka
  • Ťahač s návesom
  • Kamiónová súprava

Pri medzinárodnej preprave sa okrem vyššie uvedeného zvykne využívať lodná nákladná doprava, kedy je tovar bezpečne uložený v lodných prepravných kontajneroch. Letecká nákladná doprava zaručí prevoz tovaru za rýchly čas, pričom dobrý špeditér dokáže zaistiť zvoz tovaru do letiskového skladu.

 

You may also like