Aspena slávi 20 rokov na trhu

by spravca

V dnešnom článku by sme radi predstavili spoločnosť Aspena, ktorá slávi tento rok svoje dvadsiate výročie. V prípade, že ste sa s ňou ešte nestretli a nemali ste príležitosť využiť jej služby, v ďalších riadkoch sa o nej dozviete viac. Je to prekladateľská agentúra s bohatými skúsenosťami a špičkovými zamestnancami. Medzi jej základné priority patrí poskytovanie komplexných služieb a spokojnosť zákazníka na tej najvyššej úrovni.

Eliminovanie stagnácie

Rozvoj spoločnosti závisí od dodržania jej záväzkov. Manažment kvality vedie k systematickému a efektívnemu riadeniu činnosti vo všetkých oblastiach. Výsledkom je poskytovanie prvotriednych a konkurencieschopných služieb. Neustále napredovanie a zlepšovanie kvality dokáže vytvoriť podmienky aj pre tých najnáročnejších klientov, no i pre samotných zamestnancov agentúry a jej dodávateľov. Zákazníkovi je vytvorený priestor k vyjadreniu i tých najdetailnejších predstáv. Aspena sleduje dianie na trhu nepretržite a tomu prispôsobuje aj svoju činnosť. Celé jej úsilie absolútne eliminovalo stagnáciu a spoločnosť sa zapísala do pozornosti ako jedna z najmodernejších agentúr na Slovensku, ktorej TOP pozícia je podčiarknutá dlhoročnou tradíciou.

Dôraz na vzdelanie

K politike agentúry patrí aj vzdelávanie všetkých zamestnancov, a to hlavne v oblasti cudzích jazykov, kvality a výpočtovej techniky. Je totiž zrejmé, že takáto investícia sa vráti niekoľkonásobne a spoločnosť bude opäť rásť. Zvýšená pozornosť sa kladie na spätnú väzbu fungovania motivačného a vzdelávacieho systému. Preklady a tlmočenie sú realizované na základe presne vymedzenej zodpovednosti a právomoci. Harmonizovaný, dynamický a prehľadný tok informácií tvorí vynikajúce zázemie pre nadštandardné výkony zamestnancov. Obchodných partnerov (dodávateľov) si spoločnosť vyberá na základe pravidelného testovania, pričom sa do úvahy berie viacero faktorov.

Široké spektrum jazykových služieb

Agentúra Aspena poskytuje široké spektrum jazykových služieb už od roku 1995. Jej kvalitu podčiarkuje aj súlad s normami ISO a EN. Okrem toho ide o člena prekladateľských a lokalizačných asociácií GALA a ATCSK. Za celé obdobie pôsobenia má spoločnosť skúsenosti s viac ako päťdesiatimi jazykovými kombináciami. Jazykové korektúry prevádza vždy rodený hovorca a Aspena vyniká aj v expresnosti dodania prekladu. Špecializované oddelenie realizuje lokalizačné projekty softvérov, internetových stránok a portálov, no i hier a multimédií v rôznych odboroch. Zdatný tím využíva pri práci viaceré nástroje modernej technológie CAT a dokáže spracovať dáta vo všetkých dostupných formátoch. Preklad nie je nikdy mechanický, ale založený na zohľadnení kultúrnych, jazykových, trhových a ďalších zvláštnych zvyklostí danej krajiny. Toto sa zvykne nazývať aj proces lokalizácie, pri ktorom nejde iba o automatický lingvistický preklad. Cieľom je preniesť text z pôvodného jazyka do cieľového tak, aby mal čitateľ pocit, že ide o originál. V preklade nepôsobí nič rušivo či neprirodzene.

Prekladateľskej agentúre Aspena blahoželáme ku krásnemu jubileu a veríme, že v prípade potreby sa o jej kvalitách presvedčíte aj vy.

Foto: © kei u / Dollar Photo Club + aspena.sk (upravené)

 

You may also like