Krbové kachle – čo potrebujete vedieť pred ich inštaláciou?

by spravca

Premýšľate nad inštaláciou krbových kachlí na tuhé palivo? Ešte kým sa do nej pustíte, mali by ste vedieť zopár informácií.

MÁTE NOVÝ KOMÍN ALEBO POUŽIJETE EXISTUJÚCI?

Ak budete nové kachle napájať na existujúci komín, pred inštaláciou si dajte komín vyčistiť. Komín musí byť na kúrenie tuhým palivom vhodný (nemôžete na tento účel použiť komín, ktorý predtým slúžil na kúrenie plynom). Komínová vložka je pre kachle na tuhé palivo najvhodnejšia, kachle budú pracovať oveľa efektívnejšie a bezpečnejšie.

Ak nemáte komín, dvojplášťový typ komína môžete namontovať vo vnútri domu alebo do exteriéru. Dovnútra sú vhodnejšie murované typy komínov, do exteriéru sa hodia oceľové komínové systémy.

KTO VÁM KACHLE NAINŠTALUJE

Krbové kachle si môžete nainštalovať sami, alebo to za vás vykoná stavebná firma, prípadne predajca, ktorý takúto službu poskytuje. Dajte si však pozor v prípade poistenia. Niektoré druhy poistenia sa nemusia vzťahovať na kompenzáciu nákladov spojených s odstraňovaním škôd spôsobených nesprávne nainštalovanými kachľami.

KACHLE V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD HORĽAVÝCH OBJEKTOV

Minimálnu vzdialenosť kachlí od horľavých predmetov určuje priamo výrobca. Toto si zistite s predstihom, aby ste vedeli, v akej vzdialenosti môžete mať sadrokartónovú obostavbu či drevený obklad steny. Pri rozhodovaní o tom, aké krbové kachle budete inštalovať si zmerajte výšku, šírku a hĺbku otvoru, aby vám do daného otvoru výhrevné teleso vošlo vrátane s ohľadom na bezpečnú vzdialenosť.

KOMÍN V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI OD HORĽAVÝCH OBJEKTOV

Aj odvod dymu napojený na kachle musí byť v minimálnej vzdialenosti od horľavých predmetov. Ak budete potrubie na odvod dymu chcieť obložiť, použite iba špeciálne nehorľavé materiály na to určené. Aj dvojplášťový komín musí byť v bezpečnej vzdialenosti od horľavých materiálov, napríklad od drevenej podlahy.

VEĽKOSŤ KACHLÍ

Vhodná veľkosť kachlí a ich výkon sú kľúčové. Do úvahy by ste mali vziať nielen veľkosť miestnosti, kde budú stáť, ale aj vek a stav vášho domu. Čím starší dom, tým menej tepelne efektívny je – čiže na vykurovanie budete potrebovať tepelne výkonnejšie kachle. Vhodnejšie je mať menej výkonné kachle, ktoré pôjdu na plný výkon, ako veľké kachle využívané na minimum – je to ekonomickejšie a znižuje to množstvo usadených nánosov v dymovode. Kachle síce musia mať tzv. nominálny výkon, napríklad 5kW alebo 8kW, ale v skutočnosti pracujú v určitom rozsahu výkonu. Takže kachle s nominálnym výkonom 5kW budú mať výkon medzi 3kW a 8kW, v závislosti na druhu a množstve spaľovaného dreva. Preto je do menších miestností možné nainštalovať o čosi väčšie kachle s nominálnym výkonom povedzme 8kW, reálny rozsah bude medzi 5kW a 10kW.

 

You may also like