betónové žumpy

Jedno-, dvoj- alebo viackomorová žumpa – ktorú si vybrať?

by spravca

Veľkosť žumpy, rovnako ako počet komôr budú určovať jej funkčnosť. Nejde iba o frekvenciu vyprázdňovania septiku, ale aj o možnosti, napr. vytvorenia čističky odpadových vôd pre domácnosť. Ktorá žumpa bude najvhodnejšia pre konkrétne investície?

Jednokomorová betónová žumpa

Žumpa s jednou komorou môže mať rôzny tvar a veľkosť (nádrže tohto typu majú zvyčajne kapacitu 4 000 až 24 000 l). Tento typ žumpy je jednoduchá odtoková nádrž na odpadové vody s možnosťou vyrovnania nečistôt, ktorá je okrem iného ideálna pre chaty alebo rodinné domy, ak sa rozhodneme pre menší variant. Betónová žumpa zaručuje tesnosť, trvalosť a vysokú odolnosť proti zaťaženiu. Je to tiež dobré riešenie v oblasti, kde je vysoká hladina podzemnej vody (riziko vytlačenia ťažkej betónovej žumpy tlakom podzemnej vody je vylúčené).

Dvojkomorové a viackomorové betónové žumpy

Dvojkomorové a viackomorové žumpy, ktoré sme okrem iných našli na adrese http://betonovezumpy-kamal.sk/dvojkomorove-a-viackomorove-zumpy/ majú prepážky, ktorých úlohou je separovať tuhé a kvapalné odpadové vody. V tomto prípade jedna komora funguje ako malá čistiareň pre druhú komoru. Ak v tomto riešení siahneme po odporúčaných biologických prípravkoch (vhodné bakteriálne kmene), aby sme zvýšili biologickú odbúrateľnosť nečistôt, nezískame iba funkciu čističky odpadových vôd, ale znížime aj frekvenciu vyprázdňovania septiku (spracovaná kvapalná odpadová voda môže byť zo septiku legálne odvodňovaná drenážou alebo odvodňovacou priekopou).

Dvojkomorové betónové žumpy sú dokonalým riešením pre rodinné domy. Ich štandardná kapacita je od 7 000 do 12 000 litrov. Sú vybavené dvoma nezávislými revíznymi komínmi, a preto je prístup do komôr nezávislý.

Viackomorové betónové žumpy pracujú na podobnom princípe ako dvojkomorové septiky. Toto je najlepšia voľba, ak chceme premeniť žumpu na domácu čističku odpadových vôd. V tomto prípade môže byť stredná komora prevzdušnená a vybavená bakteriálnou flórou potrebnou na očistenie odpadovej vody.

Výber konkrétneho riešenia, t. j. jedno-, dvoj- alebo viackomorovej žumpy bude závisieť predovšetkým od počtu používateľov. V každom prípade však stojí za zváženie rozšírenie funkčnosti žumpy a jej dodatočná transformácia na domovú čističku odpadových vôd.

 

You may also like