Ako správne vybrať miesto pre regál a čo doň dať?

by spravca

Regály sú neodmysliteľnými pomocníkmi v domácnostiach, garážach aj pivniciach. Viete však, do akej časti miestnosti patri regál, čomu sa treba vyhnúť pri jeho umiestňovaní a čo do neho môžete dať?

Tieň

Žiadny nový regál určite nepatrí na priame slnečné lúče. Častokrát v ňom skladujeme veci, ktoré vyžadujú tieň a vplyvom slnečného žiarenia by sa len skrátila doba ich záruky. Prípadne by sa mohol poškodiť aj ich obsah a stať sa potenciálne nebezpečným .Regál patrí do tieňa, ten treba zabezpečiť za každú cenu.

Vetraná miestnosť bez vlhkosti

Miestnosť, do ktorej umiestnime regál, by mala byť dobre vetraná, a to z rovnakého dôvodu ako v predchádzajúcom bode. Príliš zvýšená vlhkosť môže časom poškodiť konštrukciu regálov alebo ich obsahu. Hlavne v pivniciach je riziko vlhkosti vysoké, nechajte preto malé okienko vždy otvorené.

Začnite od spodu

Akýkoľvek regál treba začať plniť od spodnej police. Do spodnej police dajte ťažké veci, ktoré ešte zvýšia jeho stabilitu. Okrem toho sa nemusíte s ťažkými vecami namýkať a vykladať ich do horných políc, odkiaľ keby niekoho zapríčinením náhodou spadli, spôsobili by veľké problémy.

Pozor na chemikálie a potraviny

Chemikálie a potraviny nepatria do jedného regála, ideálne nie ani do jednej miestnosti. Ak však sa už rozhodnete pre takéto skladovanie .Nikdy nedávajte chemikálie a potraviny nad seba. Výpary (alebo v druhom prípade zase vytečenie) chemikálií môže spôsobiť znehodnotenie potravín. Tie sa môžu stať potenciálne nebezpečnými.

Ktoré veci používate najčastejšie?

Tie si nechajte v policiach, ktoré máte vo výške rúk alebo hlavy. Samozrejme, že ich treba uložiť na okraj regálu, aby ste sa k nim nemuseli predierať. Ak máte medzi policami v policovom regáli väčší priestor na vyššie veci, manipulácia s vecami v zadnej strane regála bude jednoduchšia. Ak máte regál na mieste, kde máte k nemu prístup zo všetkých strán, je toto pravidlo irelevantné. Nezabudnite však regál ukotviť o stenu alebo o zem pre zvýšenie bezpečnosti.

You may also like