Písanie záverečnej práce: Bez dôslednej predprípravy to nepôjde

by spravca

Každá záverečná práca, či už ide o povinnú diplomovku alebo je pred vami náročnejšia rigorózna práca, pozostáva z teoretickej a praktickej časti, pričom každá má presne stanovenú formu, rozsah a obsah.

A aj postup prác na nej. Čím sa teda odporúča začať a čo rozhodne nevynechať?

Predpríprava na tvorbu záverečnej práce

Na úvod písania záverečnej práce je veľmi fajn preštudovať si odbornú literatúru a vytvoriť si istý prehľad aj základ informácií, na ktorých možno ďalej stavať a z ktorých možno čerpať. Ani tá najfantastickejšia téma vám totiž nič nezaručí, ak k nej neexistuje dostatok relevantných zdrojov. Je to skrátka tak, každá bakalárka aj ďalšie typy prác si vyžadujú odborné východiská.

Následne si môžete stanoviť odhadovaný cieľ, ktorý sa priebežne môže ešte pozmeniť, ale istá základná idea by mala byť zachovaná. S cieľom ide ruka v ruke metodika práce aj stanovenie si cieľového zdroja, cieľovej skupiny.

Začiatok písania bakalárky či rigorózky

Samotné písanie záverečnej práce pozostáva z niekoľkých nasledujúcich vecí.

Najprv si je treba zvoliť tému, ako už bolo vyššie spomenuté, nech je to taká téma, ktorej rozumiete a ku ktorej je dostatok zdrojov a odbornej literatúry. A práve tú hneď po voľbe a nahlásení témy aj preštudujte, aby ste získali lepší pohľad na problematiku.

Nasleduje brainstorming, teda z toho množstva informácií vyselektovať tie najdôležitejšie, ktoré najviac súvisia s vybranou témou.

A aká by to bola vysokoškolská bakalárska práca bez plánovania? Plánovať a dobre naplánovať, to je podstatný krok na začiatku tvorby každej záverečnej práce. Osnova preto musí byť, vytvorenie predbežnej štruktúry taktiež a naznačenie budúcich kapitol či podkapitol, ako aj to, čo by mali asi obsahovať.

Hurá! Ak ste toto všetko zvládli, môžete sa pustiť do samotného písania. Ale čím začať?

Zvoľte si kapitolu, ktorá je kľúčová pre ďalšie písanie, aj pre výskum a ku ktorej máte dostatok informácií. A môžete sa do toho pustiť. Pravdaže, so všetkou vážnosťou, správnymi citáciami a s odobrením školiteľa.

 

 

You may also like