CAT a Prvá svetová vojna

by spravca

Spoločnosť Caterpillar je všeobecne známa po celom svete. Na Slovensku predáva jej stroje spoločnosť Zeppelin, ktorá sa okrem predaja nových strojov zaoberá aj ich servisom, opravou a repasovaním a následným predajom použitých strojov. Stroje značky Cat poznajú asi všade na svete. Počas ich dlhej histórie boli nápomocné pri obrovskom množstve projektov, ktoré obdivujeme dodnes. Rovnako v dnešnej dobe si nevieme predstaviť stavebný, poľnohospodársky alebo ťažiarsky priemysel bez týchto strojov.

História tejto úspešnej spoločnosti sa začala písať už koncom 19. storočia, kedy boli na trhu dve spoločnosti, ktoré vyrábali poľnohospodárske stroje. Ako to ale celé vzniklo?

Spomínané dve spoločnosti, Holt Caterpillar Co. a C.L. Best Tractor Co. by sa pravdepodobne nikdy nezlúčili, ak by nebolo v Prvej svetovej vojny.

Na začiatku vojny Holtova spoločnosť predávala traktory do Británie a Francúzska, ako pomoc pri presúvaní zariadenia a príležitostne vojakov. Po vstupe Spojených štátov do vojny v apríli 1917, vedúci závodu Murray Baker uzavrel zmluvu o zásobovaní traktorov pre americkú armádu. Táto zmluva s armádou je stále v archíve spoločnosti. Bola v nej zakomponovaná poznámka, ktorá hovorí, že spoločnosť má pre armádu vyrobiť toľko traktorov, koľko bude len možné.

Zatiaľ čo Holtova spoločnosť sa zamerala na zásobovanie armády vo vojne, spoločnosť C.L. Best Tractor Co. sa zamerala na domáci trh. Po skončení vojny vznikla situácia, kedy sa obidve spoločnosti navzájom potrebovali. Zatiaľ čo spoločnosť C.L. mala pokrytý domáci trh, ktorý chcela Holtova spoločnosť, Holt Caterpillar Co. bola už vtedy veľmi známa značka po celom svete a mala vybudované veľmi dobré meno. Spojením dvoch spoločností nakoniec získali obidvaja úspešní podnikatelia.

Dnešný svet, v ktorom sa neustále stavia alebo renovuje, si už nevieme bez týchto strojov predstaviť. Okrem nových strojov je možné využiť aj požičovňu týchto strojov. Je to vhodná alternatíva pre malých podnikateľov, prípadne krátkodobé projekty. Vďaka dôkladnému servisu a službám, máte možnosť zakúpiť si aj použité stroje, ktoré prešli dôkladnými a prísnymi testami, aby mohli byť znova použité.

You may also like