Agentúra Roko: Slovenskí paraolympionici v mnohých športoch patria k špičke

by spravca

V marketingovej sfére pôsobí nespočetné množstvo reklamných agentúr. Z davu vystupuje reklamná agentúra Roko, ktorá navrhuje odvážnejšie kampane s nádychom originality a kreativity. Svoje by o tom mohol rozprávať Slovenský paralympijský výbor, ktorý je spokojným klientom tejto reklamnej agentúry už od roku 1998. Spoločne prešli dlhú cestu, na ktorej zožali nemalé úspechy. No nesmierne poďakovanie patrí samotným paraolympionikom, ktorí majú na svojom konte zlaté, strieborné a bronzové medaily.

Slovenskí paraolympionici patria v mnohých športoch k absolútnej špičke a z paraolympiády si pravidelne odvážajú medaily. V uplynulých štyroch rokoch sa výrazne zmenil prístup štátu k telesne znevýhodneným športovcom, k čomu pravdepodobne prispela aj správna komunikácia a prezentácia. Slovenský paralympijský výbor už dávno nie je charakterizovaný ako úzka skupinka hendikepovaných ľudí s charitatívnym programom. A verejnosť percipuje paraolympionikov ako skutočných športovcov, čo bolo hlavným cieľom Slovenského paralympijského výboru a reklamnej agentúry Roko.

Paraolympionici sú vnímaní konečne ako skutoční športovci

“Snažili sme sa zmeniť pohľad na paraolympionikov, pretože sú to ľudia s vášňou k športu. Výsledkom obetujú oveľa viac, než si každý dokáže predstaviť. Paraolympionici väčšinou chodia do práce a vo voľnom čase sa venujú tréningu, ktorý je oveľa komplikovanejší ako u zdravého športovca,“ vyjadril sa k situácii Peter Kuba, spolumajiteľ reklamnej agentúry Roko.

Paraolympiáda v Londýne mala mediálnu prezentáciu na rovnakej úrovni ako klasická olympiáda. A z tohto dôvodu Slovenská republika zmenila pohľad na paraolympiádu. Kým zlatí olympionici do tej doby za zlatú medailu dostali 50 000 euro, paraolympionik za zlatú medailu nedostal vôbec nič. Ale od konania paraolympiády v Londýne dostávajú paraolympionici rovnaké čiastky za medaily ako olympionici.

 

FOTO: © mezzotint_fotoli / Dollar Photo Club

You may also like