Založenie s.r.o. – čo ešte musíte absolvovať?

by spravca

Ak zvažujete vlastné podnikanie, no neviete, čo všetko pre to musíte urobiť, jednoducho nemáte celkom jasnú predstavu o tom, ako založiť s.r.o., v nasledujúcich krokoch vám stručne a výstižne popíšeme, čo všetko k tomu potrebujete.

  1. Výber názvu firmy – Obchodné meno

Na úvod si zvoľte názov vašej spoločnosti. Zohľadnite pri tom viacero faktorov – daný názov už nesmie existovať (to si ľahko skontrolujete v Obchodnom registri SR), na názov firmy nesmie byť registrovaná ani ochranná známka, nech je ľahko zapamätateľný a tiež je dôležité, aby ste si vymysleli taký názov firmy, ktorý nie je príliš podobný už existujúcemu názvu inej firmy.

  1. Sídlo vašej firmy

Sídlom spoločnosti s ručením obmedzeným môže byť dom, byt, prípadne nebytový priestor. Keď si idete založiť spoločnosť, nie je nevyhnutné, aby ste danú nehnuteľnosť vlastnili, no určite potrebujete súhlas od vlastníka.

  1. Voľba predmetov podnikania

Ide o výber činností, ktoré si volíte ku vašej novozakladajúcej firme. Môže ísť o voľné živnosti, viazané živnosti alebo remeselné živnosti. Za každú voľnú živnosť sa platí kolok v hodnote 5 eur, za viazanú i remeselnú kolok v hodnote 15 eur.

  1. Spoločenská, prípadne zakladateľská listina

Písomná dohoda najmenej dvoch spoločníkov o založení obchodnej spoločnosti.

  1. Podpisový vzor konateľa

Podpisový vzor slúži na porovnanie pôvodnosti podpisu na listinách, s ktorými sú spojené právne dôsledky.

  1. Získanie živnostenského oprávnenia

Tento doklad podnikateľa oprávňuje na vykonávanie podnikateľskej činnosti, preto konateľ, ktorý si chce založiť s.r.o. žiada o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti spoločnosti s ručením obmedzeným.

  1. Splatenie základného imania

Základné imanie spoločnosti (vklady všetkých spoločníkov spolu) musí byť minimálne 5 000 eur.

  1. Vyžiadanie súhlasu správcu dane

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemôže založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Či už ide o osobu fyzickú alebo právnickú, je zákonom vyžadované, aby pred zápisom spoločnosti do Obchodného registra bolo preukázané, že zakladatelia (respektíve spoločníci) s.r.o. nemajú daňové nedoplatky.

  1. Zápis do Obchodného registra

Je potrebné doložiť požadované prílohy a zaplatiť kolky v hodnote 331,50 eur.

  1. Registrácia na Daňovom úrade

Novozaložená spoločnosť zapísaná do Obchodného registra sa musí do 30 dní zaregistrovať na príslušnom Daňovom úrade. Následne má Daňový úrad 30 dní na to, aby vydal spoločnosti s.r.o. osvedčenie o registrácií a pridelil desaťmiestne daňové identifikačné číslo, skrátene DIČ.

Ak ste to dočítali až sem, potešujúca správa. Ste skoro na konci, respektíve na začiatku dlhého procesu, ktorý predchádza založeniu vlastnej spoločnosti.

 

FOTO: © djile / Dollar Photo Club

You may also like