Nepodceňujte potrebu profesionálneho tlmočníka

by spravca

V čase globalizácie a otvorených hraníc máme množstvo príležitostí na medzinárodné kontakty. Nadnárodné spoločnosti, stáže a študijné pobyty v zahraničí, medzinárodné združenia, zamestnanie v zahraničí, služobné cesty, školenia a ďalšie možnosti vycestovať znamenajú spoznávanie cudzieho sveta. S týmto súvisí aj potreba kontaktu v cudzom jazyku.

Dôležitosť tlmočníka

V súčasnosti väčšina ľudí ovláda aspoň jeden svetový jazyk. Angličtina, nemčina alebo ruština nerobia väčšine obyvateľstva výrazné problémy. To, že sa niekto dokáže bez problémov dohovoriť v určitom jazyku však neznamená, že je schopný a kompetentný dobre tlmočiť. Špecifiká používania jazyka sú totiž príliš výrazné ako v slovenčine, tak i v akomkoľvek cudzom jazyku. Nepovažujte preto seba alebo kamarátov za zdatných v jazyku natoľko, aby pre vás dostatočne dobre pretlmočili návštevu zahraničného návštevníka. Radšej to zverte odborníkom. I keď samozrejme záleží na predmetnej situácii.

Kvalita tlmočenia je znakom profesionality

Ak máte schôdzku s niekým, kto hovorí iným jazykom a ide o nezáväzné stretnutie na súkromnej báze, nie je problém dohodnúť sa so známym, ktorý nie je práve profesionál. Väčšinou však ľudia potrebujú tlmočnícke služby v prípadoch, keď je predmetom profesionálny rozhovor. Uzatváranie medzinárodných kontraktov, prezentácie a prednášky vo firmách alebo na konferenciách  a ďalšie podobné akcie, kedy sa rozhovor dotýka konkrétnej profesionálnej oblasti. Na to sa žiaden laik nedokáže dostatočne pripraviť. Profesionálni tlmočníci však majú s takýmito situáciami bohaté skúsenosti.

V Specte navyše dokážu pre tlmočenie zabezpečiť spolu s ďalšími potrebnými službami. Profesionáli zo spoločnosti Specta napríklad zabezpečujú aj tlmočnícku techniku ako sú tlmočnícke kabíny, účastnícke prijímače – slúchadlá, mikrofóny, ozvučenie priestoru a ďalšie pomôcky.

Nehovoriac o tom, že odborník sa pripravuje na každú akciu zvlášť dopredu podľa témy, je schopný tlmočenia simultánneho, konzekutívneho, súdneho i tlmočenia po telefóne.

Ak sa nachádzate v situácii, kedy potrebujete tlmočenie pre profesionálny rozhovor, siahnite po odborníkoch aj preto, že ich kvalita sa odráža aj na vás. Neprofesionálne tlmočenie dôležitej udalosti vám môže výrazne pokaziť povesť. Nedopustite to, reputácia sa napráva veľmi ťažko.

You may also like

Leave a Comment