Cesta k lízingu môže byť jednoduchá

by spravca

Ľudia si väčšinou myslia, že vedia všetko a to najmä v prípade ak ide o lízing alebo hypotéku. Nie vždy je to však tak a je dobré o danej problematike vedieť o najviac. Začnime teda od začiatku od samotného názvu lízing. Práve ten pochádza z anglického slova lease a v preklade znamená nájom alebo prenajímanie. A to je to čo nás zaujíma. Jeho podstatou je dvojstranný vzťah, kde na jednej strane je nájomca a na druhej je dodávateľ tovaru. Práve tieto dva subjekty následne prepája ďalší, ktorým je lízingová spoločnosť a tá daný lízing poskytuje.

Ako to funguje

Majetok vybraný nájomcom kúpi lízingová spoločnosť. Lízingová spoločnosť následne majetok nájomcovi prenajme a ten ho užíva. Pri zabezpečení hociktorého druhu lízingu vám môže napomôcť aj niekto skúsenejší. Aj spoločnosť WinnersGroup poskytuje služby v oblasti lízingu a vy sa tak môžete zveriť do rúk profesionálov a vybrať si lízing, ktorý je pre vás najvýhodnejší.

Čo všetko treba spraviť

V praxi sa stretávame s viacerými druhmi lízingu. Pričom najčastejšie sa rozhodujeme medzi dvoma druhmi, a to operatívnym a finančným lízingom. Lízing má viaceré výhody, medzi ktoré patria napríklad:

  • Dosiahnutie príjmov z financovania predmetu ešte pred jeho nadobudnutím
  • Šetrí likvidné prostriedky a pod.

Postup lízingovej operácie nie je pre každého najľahším orieškom a práve preto je niekedy dobré využiť služby finančného experta, akým je aj spoločnosť WinnersGroup. V skratke povedané, ide o proces, ktorý zahŕňa činnosti počnúc výberom majetku, ktorý chce nájomca získať pomocou lízingu a končiac splátkami, ktoré nájomca spláca.

Medzitým sa ešte stretnete s viacerými operáciami, ako napríklad podpísanie protokolu o dodaní majetku alebo uzatvorenie zmluvy medzi lízingovou spoločnosťou a nájomcom. Ak sa teda od týchto povinností chcete z väčšej miery oslobodiť, obrátiť by ste sa mali na finančného poradcu, ktorý vám s náležitosťami ohľadom vybavenia lízingu spoľahlivo a profesionálne pomôže.

You may also like

Leave a Comment